Уроци по рисуване

Частни уроци по рисуване за деца в София

При нас имате възможността да запишете вашите деца на частни уроци по рисуване. Уроците се превеждат в град София, като продължителността им е 3 часа. По време на уроците децата не се учат само да рисуват, провокира се тяхната концентрация, техният самоконтрол и последователност, усърдие и желание за успех, умението да пресъздават реалния свят върху листа хартия.

Уроците са подходящи за деца, кандидатстващи с рисуване след 7 клас в различни професионални и художествени гимназии – по мода и дизайн, фотография и други специалности. Децата от София, които искат да изучават живопис получават по време на уроците умението да пресъздават пропорции, движения, човешкото лице, център на тежестта и др. Учениците, които ще кандидатстват с графика, изучават перспектива и светлосенки при различни предмети – конусовидни, ръбести, цилиндрични, различна фрактура и цвят, призматични и обли.

Частнтите уроци по рисуване се водят от специалисти с голям опит в областта на рисуването както и работата с деца. По време на уроците се стараем децата да овладеят различните умения и техники в рисуването, също както и целенасочеността, продължителността и усърдието.

Уроци по рисуване за кандидатстуденти в София

Ако искате да кандидатствате във висшите учебни заведения с рисуване, ние ви предлагаме частни уроци, специализирани с изискванията на университетите в София. По време на уроците се изучават графика, обемни тела, пейзаж, различните видове перспектива, капител, цветни задачи, графичен натюрморт, светлосенки. Учениците, кандидатстващи с цветни композиции по време на уроците изучават орнаментика, цветознание, стилизация на натурата, ритъм, комбинаторика, видове композиции.

Тези частни уроци по рисуване са подходящи за всички, които искат да получат професионално обучение в областта на изобразителното изкуство. Преподавателите, които водят частните уроци са с дългогодишен стаж в работата с деца и тяхното обучение по рисуване.

Уроците по рисуване за кандидатстуденти също се провеждат предимно събота и неделя в град София. Продължителността на сесиите зависят от различните изпити в университетите, но най-често са по 5-6 часа.

>> Уроци по рисуване за деца <<